godło
Historia
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Białogardzie
szkola1

           Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Białogardzie została powołana z dniem 01.09.1977 roku przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, który reprezentował Dyrektor Zbigniew Ciechanowski przy aktywnym poparciu ówczesnego Naczelnika Miasta Białogardu Henryka Łowickiego. Pierwszym Dyrektorem Szkoły został mgr Kazimierz Fedyk - ówczesny Dyrektor Szkoły Muzycznej w Koszalinie, który dał pomysł utworzenia Szkoły w Białogardzie i wykazał Jej potrzebę istnienia w środowisku.

           Początkowo lekcje odbywały się w różnych placówkach oświatowych w mieście, a od 1979 roku w obecnym budynku przy ulicy Dworcowej 4. Dawniej ten budynek zajmowała Przychodnia Zdrowia. W krótkim czasie okazało się, że Szkoła "pęka w szwach" i przydałby się większy budynek. Pan Kazimierz Fedyk w 1982 roku podjął się zadania rozbudowy Szkoły. Budowa trwała około czterech lat i w wyniku jej dobudowano nowy budynek w którym zostały utworzone klasy, piękna sala koncertowa, toalety i szatnia. Z czasem zostały usytuowane jeszcze: biblioteka, świetlica, magazyn strojów i pomieszczenia gospodarcze. Oddanie budynku nastąpiło około 1986 roku. Pierwszy protokół z posiedzenia Rady pedagogicznej odbytej w dniu 14.12.1977 roku przekazuje informacje o pierwszych nauczycielach, uczniach, pracownikach administracji i obsługi.

Pierwszymi nauczycielami byli:
       Pani Elżbieta Tylek - kształcenie słuchu, audycje, zasady muzyki
       Pani Ewa Fedyk - fortepian
       Pani Anna Buchoń - skrzypce
       Pani Anna Pacura - skrzypce
       Pani Grażyna Feruś - fotepian
       Pan Stanisław Piotrowski -akordeon
       Pan Franciszek Stańczyk - trąbka
       Pan Józef Bublej - klarnet, kształcenie słuchu, audycje, zasady muzyki

dyr fedyk

W następnych latach dołączyli następni nauczyciele:
       Pan Dariusz Szczeblewski - wiolonczela
       Pani Anna Polberg -
       Pan Mariusz Knade - wioloczela
       Pani Izabela Kotoska - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zasady muzyki
       Pani Bogumiła Walkowiak - fortepian
       Pan Edward Klepczyński - trąbka
       Pan Michał Skowroński - fortepian
       Pani Ewa Jackiewicz - wiolonczela
       Pan Hieronim Kubczyk - skrzypce
       Pan Mirosław Korotkiewicz - klarnet
       Pani Matylda Głowacka -
       Pan Andrzej Gębala - akordeon
       Pani Małgorzata Chydzik - fortepian
       Pani Violetta Cielecka - fortepian
       Pani Marzenna Skoczylas - rytmika, kształcenie słuchu
       Pani Ewa Stępień - fortepian
       Pan Jacek Markanicz - fortepian, perkusja
       Pani Agnieszka Trybulska - rytmika, kształcenie słuchu
       Pani Anna Rybakiewicz - skrzypce
       Pani Joanna Nalazek - fortepian
       Pani Elżbieta Plebanek-Duda - fortepian
       Pan Andrzej Jórkowski - klarnet, saksofon, audycje muzyczne, kształc. słuchu
       Pan Dariusz Petrycki - trąbka
       Pan Jacek Kujaszewski - akordeon
       Pan Jacek Chojnacki - perkusja
       Pan Andrzej Głowacki - gitara
       Pan Cezary Strokosz - gitara
       Pani Elżbieta Wojciechowska - skrzypce

Pan Adam Mural - gitara
Pan Krzysztof Kwapisiewicz -akordeon
Pani Joanna Kowalik - klarnet, fortepian
Pani Wanda Wojsa - kształcenie słuchu, fortepian
Pan Krzysztof Sokolnicki - flet poprzeczny
Pani Izabella Dziuba - fortepian
Pan Grzegorz Kukuła - akordeon
Pani Jowita Michałowska - rytmika, kształcenie słuchu
Pani Małgorzata Ośka - rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne
Pani Bożena Galikowskia -Panasiuk - fortepian
Pan Stanisław Panasiuk - trąbka, chór
Pan Piotr Tyborski - gitara
Pani Natalia Kołomijec - fortepian
Pani Kamila Wasiak - wiolonczela

Pierwszy Protokół zawiera listę pierwszych uczniów. Byli nimi:
       Ewa Lipianin
       Agnieszka Trybulska
       Jarosław Grzegorzek
       Ewa Rudowska
       Zbigniew Bieńkowski
       Mariusz Milczarek
       Adam Warżawa
       Ewa Romejko

Została utworzona klasa:
       fortepianu
       skrzypiec
       gitary
       akordeonu
       instrumentów dętych drewnianych (saksofon, klarnet)
       instrumentów dętych blaszanych (trąbka)

Pierwszą sekretarką była Pani Aurelia Rosłaniec a pierwszą woźną Pani Maria Radziwanowska. Pierwsze pieniążki liczyła - księgowa Pani Janina Szydłowska.

       W związku z chorobą dyrektora Kazimierza Fedyka od 01.02.1986 roku dyrektorem Szkoły zostaje Pan mgr Andrzej Gębala. Zostaje dyrektorem na jednogłośny wniosek Rady Pedagogicznej zatwierdzony przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie. Funkcje tą pełni do 30.09.1991 roku z roczną przerwą w roku szkolnym 1988/89 na odbycie służby wojskowej. W tym czasie zastępował Pana Andrzeja Gębalę Pan Ludwik Szpernalowski. Po ciężkiej chorobie 3 listopada 1988 roku umiera dyrektor Kazimierz Fedyk. Rada Pedagogiczna, uczniowie, rodzina, przyjaciele i znajomi żegnają Dyrektora w ostatniej drodze 5 listopada 1988 roku o godzinie 14:15.
       Szkoła za dyrektora mgr Andrzeja Gębali intensywnie się rozwija. Powiększa się grono pedagogiczne, powstają nowe klasy instrumentów, zaczyna funkcjonować Przedszkole Muzyczne, znacznie powiększa się liczba uczniów. Tą dobrą kondycję Szkoły przejmuje z dniem 01.10.1991 roku mgr Aleksandra Bratko na propozycję dyrektora Andrzeja Gębali, za zgodą Rady Pedagogicznej a także za zgodą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od 01.09.1992 roku zostaje dyrektorem Szkoły z konkursu na okres pięciu lat. W ciągu pięciu lat ilość uczniów wzrasta do liczby 140, nadal funkcjonuje Przedszkole Muzyczne do którego uczęszcza około dwudziestu przedszkolaków i zostało utworzone Studium Muzyczne, w którym każdy chętny niezależnie od wieku mógł uczyć się grać. Do Studium uczęszczło około czterdziestu uczniów.

       Wystąpili tacy znani muzycy jak:
       gitarzystka Galina Vernigora
       gitarzysta Krzysztof Pełech
       pianista Andrzej Tatarski
       wokalista Piotr Szczepanik

dyr_Gebala
dyr_Bratko

       Od początku istnienia Szkoły Jej mury opuściło 150 uczniów (do roku 1997), z tego około 40 poszło do średnich szkół muzycznych. Mamy absolwentów Akademii Muzycznych a obecnie dwoje studiuje. W każdym roku w szkole odbywa się ok. trzydziestu imprez (popisy klas, koncerty, recitale naszych nauczycieli i zaproszonych muzyków, występy uczniów z innych szkół).

       W latach 1991-97 nasi uczniowie brali udział w około 25 konkursach poza szkolnych tj. regionalnych, makroregionalnych i ogólnopolskich, a w około dziesięciu zostali zauważeni tzn. zdobyli wyróżnienia lub zajęli pierwsze, drugie lub trzecie miejsce. Po raz pierwszy w roku 1997 burmistrz miasta Białogardu przyznał dwie nagrody pieniężne dla dwóch naszych uczennic - Mileny Paszkiewicz i Marii Jacewicz. Także te dwie uczennice otrzymały stypendium artystyczne z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Szkoła co roku dawała wiele koncertów dla środowiska - z okazji świąt państwowych, różnych jubileuszy, święta nauczyciela, święta matki,, dla domów opieki społecznej a także popisów dla rodziców naszych uczniów , dla szkół podstawowych i przedszkoli. Stale powiększała się baza instrumentów nowych, remontowano stare. Od 01.09.1997 roku powstała klasa fletu poprzecznego, którą prowadził Pan Krzysztof Sokolnicki. W budynku Szkoły prowadzono różne remonty i prace mające na celu dalszą egzystencję budynku, poprawienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki. 31 sierpnia 1977 roku skończyła się kadencja sprawowania funkcji dyrektora Pani mgr Aleksandro Bratko. Z dniem 01.09.1997 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki powierzyło Pani Aleksandrze Bratko Szkołę na drugą kadencję, tj. na dalszych pięć lat.

dyrFedykAkompaniuje
pierwsi_pianisci1
pierwsi_pianisci2
pierwsi_saksofonisci
pierwsi_skrzypkowie
pierwsi_trebacze
pierwsi_akordeonisci
pierwsze_skrzypaczki
b_walkowiak
zesp_akordeonowy
Pierwsi uczniowie, nauczyciele, koncerty, lekcje- pierwsze zdjęcia...

Rok szkolny 1997/1998


14.11.1997 roku Szkoła obchodziła XX - lecie istnienia
. Jubileusz rozpoczął sie uroczystym koncertem o godzinie 16.00.
Dyrektor Szkoły przywitała wszystkich gości, wśród których byli:
       Burmistrz Miasta Białogardu - Józef Pieszko,
       zastepca przewodniczącego Rady Miejskiej - Hieronim Perz,
       Dyrektor Zakładu Budłetowego Kultury i Sportu - Bogusław Stanczewski ,
       Dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzedu Wojewódzkiego w Koszalinie - Jan Bastrzyk,
       Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Koszalinie - Zbigniew Ciechanowski,
       Starszy Wizytator naszej Szkoły - Waldemar Ogrodniczak,
       Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych w Koszalinie - Małgorzata Wozaczynska, Wojciech Bałdys, Leopold Kaczynski,
       Dyrektorzy szkół podstawowych, przedszkoli, LO.

dawni pracownicy Szkoły:
       Stanisław Panasiuk
       Hieronim Kupczyk
       Jacek Kujaszewski
       Dariusz Petrycki
       Beata i Andrzej Gebala
       Grażyna Feruś-Rynkiewicz
       Stanisław Piotrowski
       Ludwik Szpernalowski
       Olga Bohdanowicz
       Maria Radziwanowska

Obecni ówcześni pracownicy Szkoły, przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego, Uczniowie, Rodzice, Publiczność miasta Białogardu.

Po przywitaniu przez Panią Dyrektor głos zabrali zaproszeni goście.
Pan Wizytator Waldemar Ogrodniczak wręczył nagrody przyznane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej dr Zdzisława Bujanowskiego. Pani Dyrektor Szkoły otrzymała nagrode I st., Pani Kotoska Izabela nagrode II st. Wizytator wreczył również list gratulacyjny dla Pana Andrzeja Jórkowskiego z Departamentu Artystycznego w Ministerstwie Kultury i Sztuki od Pani Adrianny Ponieckiej Pikutowskiej. Nastepnie Pani Dyrektor wreczyła dawnym pracownikom i obecnym dyplomy okolicznościowe z podziekowaniem za dotychczasową pracę. Z dyplomem każdy pracownik otrzymał piekną czerwoną róże, którą wreczali dawni absolwenci: Agnieszka Stanik i Marcin Naruszewicz. Po części oficjalnej nastąpiła cześć artystyczna. Wystąpili nasi uczniowie i absolwenci.


Nasi uczniowie to:
chór
Jacewicz Maria - gitara
Mrenca Tomasz - skrzypce
Segetowska Kamila - saksofon
Panowicz Agnieszka
duet fortepianowy - Kosidło M. i Hałas A.
kwartet gitarowy
zespół smyczkowy
zespół perkusyjny

 

z absolwentów wystąpili:
Stanik Agnieszka - fortepian
Paszkiewicz Milena - gitara
Kowalik Joanna - klarnet
Sikora Magdalena - skrzypce
Cielecki Michał - ksylofon
Kukuła Grzegorz - akordeon
Lewczak Łukasz - wibrafon, ksylofon
Naruszewicz Marcin - trąbka
Sikorski Grzegorz - wibrafon, ksylofon
Ewa Romejko-Gajdzis z mężem - duet fortepianowy

Koncert prowadzili Aleksandra Zięcik i Wojtek Mreńca.

Po koncercie wszyscy udali się do restauracji na uroczystą kolację. Przy wspólnym stole wspominano dawne czasy.

zgazetyGK
07.12.207 roku Szkoła obchodziła kolejną rocznicę istnienia - XXX - lecie.
galeriaXXXlecia

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

w Białogardzie

ul. Dworcowa 4, 78-200 Bia3ogard, tel. (94) 3122501, fax. (94) 3113066

KONTA BANKOWE:   Fundusz muzyczny    12 1010 1599 0165 9313 9134 0000      Komitet Rodzicielski    98 1240 3666 1111 0010 1565 3386

Znajdź nas na mapie!

 

 
 

Webmaster
G. K. © 2006-2011
Jórkowski A. © 2011-2016
AdobeDreamweaverCS5