Koncert naszych uczniów w DOS w Nowych Bielicach

21.12.2011 kolejny raz nasi uczniowie przywołali atmosferę Wigilii dając koncert kolęd dla pensjonariuszy DOS w Nowych Bielicach. Po koncercie wykonawcy otrzymali drobne upominki i zostali ugoszczeni słodkim poczęstunkiem.